Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)

The graduate of the second level of study in the interdisciplinary study program acquires comprehensive knowledge and is able to solve engineering problems of water management, water constructions and environmental protection. They will acquire modern methods of experimental research, computer processing of information data, environmental monitoring with a focus on the aquatic environment and evaluation of extreme hydroclimatological events - floods and droughts. The graduate gains the necessary knowledge and skills in multidisciplinary studies based on a comprehensive knowledge of technical, water management, economic and legal aspects of the problem.Uplatnenie absolventov

The graduate will find employment in design offices, business and corporate sphere dealing with water resources utilization, water management and distribution, water protection, designing, realization and management of water structures and facilities operation, reconstruction and rehabilitation of old (historical) water structures with regard to for their effective use. It will also find application in the state administration in the field of water management and the environment in central bodies, environmental authorities, in river basin enterprises, in hydro power, in water companies, in the hydrometeorological service and in water research organizations. The content of the study in the study program Buildings for Sustainable Water Management in the Country is linked to the requirements of professional organizations, especially the Slovak Chamber of Civil Engineers, where the graduate can apply for authorization after completing the required practice.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The admission procedure will take place without the personal participation of the candidates.
The basic condition for accepting an applicant is
1) successful completion of a bachelor's degree
2) and successful completion of a program or department with a structure of completed subjects that guarantee the ability to continue in engineering studies.Podmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. eva Panulinová, PhD., email: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • bakalársky diplom (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 6000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 21.12.2020 00:02

Upozorniť na neaktuálne údaje