Obchodovanie a podnikanie s technikou

Absolventi sú pripravovaní pre oblasť obchodných a komerčných činností s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. V rámci štúdia sa študenti na báze inžinierskych vedomostí učia zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi ekonomického charakteru s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi. Absolventi študijného programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ majú všetky predpoklady k tomu, aby pokračovali v 3. stupni vysokoškolského univerzitného štúdia v odbore 6.1.14 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby a získali titul Philosophiae doctor-PhD.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach obchodno-technickej činnosti a vo sfére služieb s poľnohospodárskou technikou, stavebnou technikou, technikou pre udržovanie krajiny, dopravnou a manipulačnou technikou. Absolventi odboru majú tendenciu hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach poľnohospodárstva, priemyslu, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore. Dokážu organizovať a udržovať obchodno-technickú a podnikateľskú činnosť. Vedia sa uplatniť na pracovných pozíciách obchodno-technických manažérov a tiež ako podnikatelia so širokou škálou technických prostriedkov a zariadení. Svoje uplatnenie nájdu predovšetkým v spoločnostiach zaoberajúcich sa dovozom, predajom, servisovaním a prevádzkovaním techniky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    22.03.2021 - 31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
53


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 18.08.2022 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje