Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

This study programme reacts to changes in postmodern society and the development of knowledge. In the context of the Social Work field of study, it specializes in working with children, youth and family. Its program is based on the labour market requirements and makes efforts to react to them in an innovative and creative way.

Teaching is focused on gaining knowledge, experience and skills in the field of child´s bio-psychosocial development and focuses also on methods of working with family.

This programme is characterized by its innovative way and preference of modern methods when working with child and his or her family, it is flexible in the attitude of teachers to students and creative in the possibilities of their self-realization and development and also has a greatly multidisciplinary character. Students can acquire mainly: social-psychological competencies for work with family and child, professional applicable knowledge of psychology, pedagogy, law, sociology, paediatrics, economics and management; acquire and develop practical skills in specific communication, in rehabilitation, consulting and therapeutic techniques, in advocacy, mediation and management.Uplatnenie absolventov

This programme is characterized by its innovative way and preference of modern methods when working with child and his or her family, it is flexible in the attitude of teachers to students and creative in the possibilities of their self-realization and development and also has a greatly multidisciplinary character. Students can acquire mainly: social-psychological competence for work with family and child, professional applicable knowledge of psychology, pedagogy, law, sociology, paediatrics, economics and management; acquire and develop practical skills in specific communication, in rehabilitation, consulting and therapeutic techniques, in advocacy, mediation and management.

The graduates may find employment in the field of:

 • alternative family care
 • re-education
 • rehabilitation
 • prevention, consultancy and therapy
 • social-legal protection and social guardianship
 • social services

Graduates will find employment also in various preventive, consulting and therapeutic centres for children, youth and family, in social service facilities, in some school and health facilities. They are prepared for interaction with child and family  and work in the field, at outpatients´ department or in a residential type of organization.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The fundamental condition for admission to the study programme Child Development and Family Studies, as defined by the Article 56, Act No. 131/2002 on higher education, is completed secondary education or secondary specialised education.

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programyDoplňujúce informácie

The application form includes:

- curriculum vitae

- confirmation of the admissions fee payment

- medical certificate of eligibility for university studies

- letter of motivation

- certified copies of the annual school reports and the secondary school-leaving certificate

(applicants graduating in the school year 2019/2020 have to have the study results for the 1st – 4rd year confirmed by the secondary school)

-  certified copies of the certificate for the 4th year and the secondary school-leaving certificate will the applicants send until the August 21, 2020)Podmienky pre zahraničných študentov

Applicants, who have completed  secondary education at school abroad, shall submit certificate of education certified by a notary. The requirements for admitting students from foreign countries are the same as for students who are citizens of the Slovak Republic.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2022 - 30.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bank: State Treasury/ Bank account: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variable symbol: generated by the university for the applicant´s payment = personal number of applicant without the letter R generated via electronic application form, or more precisely without the symbol, if the applicant sends in the application form only by post

Specific symbol: 30002 / Additional information: Surname and Name

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje