Produkcia audiovizuálneho umenia

Štúdium sa orientuje predovšetkým na zabezpečovanie a riadenie procesov tvorby a výroby audiovizuálnych diel, na manažment a marketing v oblasti audiovizuálnej tvorby, mediálnej komunikácie a kultúry, na spájanie individuálnej kreativity a manažérskeho rozhodovania a na praktickú produkčnú prípravu v oblasti filmu, televízie a kultúrnych podujatí.

Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procese tvorby, výroby a distribúcie audiovizuálnych diel, rozvíjať kreatívne aj analytické myslenie a organizačné i riadiace schopnosti, poskytnúť prehľad audiovizuálneho a mediálneho trhu, iniciovať schopnosť tímovej spolupráce a účasti študentov na procese tvorby a výroby školských filmov, poskytnúť vybrané vedomosti o dejinách kinematografie a o tvorivých zložkách filmového umenia.

Bakalársky stupeň štúdia trvá tri roky, končí sa štátnou skúškou (dva teoretické predmety) a obhajobou bakalárskej práce; absolvent štúdia by mal byť spôsobilý vykonávať funkciu produkčného, vedúceho výrobného štábu, vedúceho organizačného pracovníka kultúrneho podujatia a pod.Uplatnenie absolventov

Štúdium má pripraviť absolventov na profesionálne pôsobenie vo filmovom umení, audiovizuálnej kultúre, v mediálnom prostredí alebo v inej príbuznej oblasti, a to na úrovni výkonnej a organizačnej (bakalár).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ďalšie dôležité informácie nájdete v prospekte k prijímacím skúškam: 

 

Študijný program: Produkcia audiovizuálneho umenia
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2022 – 2. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 10

Prospekt – Produkcia audiovizuálneho umeniaDoplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Totožné s podmienkami pre domácich študentovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky údaje nájdete v prospekte: 

Prospekt – Produkcia audiovizuálneho umeniaForma prijímacej skúšky

Ústna

Talentová

Písomná • Podanie prihlášky na štúdium

  11.10.2021 - 10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.02.2022 - 02.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  03.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:42

Upozorniť na neaktuálne údaje