Plastické deformácie

Study program 4year PhD study "plastic deformation" is oriented to the development of the teoretical and practical knowledge of metal forming processes and technological problems of plastic deformation in metallic systems. Professional theoretical knowledge in the field are supported by knowledge of mathematical, technological and commercial software. Modeling of mechanical and metallurgical technologies, materials engineering, thermodynamics and heat transfer parameters are part of other studies. Graduates are able to model, analyze, optimize processes of plastic deformation of metals in various technologies, including the formulation of principles.Uplatnenie absolventov

The graduate from doctorate study programme gains knowledge in metal forming processes (traditional and non-traditional) and skills necessary for the research of metallurgy fields, behaviour of technical and technological objects under complex conditions and development of new numerical models and software for the solution of these problems. They are prepared to solve the most demanding tasks of technical practice (e.g. they are able to improve and optimise the technical and technological aspect of product quality by experimental and numerical simulation, contribute to understanding the behaviour of objects, etc.). The graduate is capable of independent scientific work, is prepared to creatively develop and extend the knowledge in the given field.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Second diplom a higher education degree, curriculum vitae. Passing a personal interview before the admission committee and passing test of the english language.Doplňujúce informácie

Study program falls within the field of study: materials.

Doctoral studies in daily form lasts four years, the external form of 5 years. Podmienky pre zahraničných študentov

The basic condition for admission to study the filling, in which the applicant shall form and degree program of study (day/external). Foreign applicants for the course is take on the basis of cultural agreements, memorandum of understanding or as self-payers.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Second diplom a higher education degree, curriculum vitae. Passing a personal interview before the admission committee and passing test of the english language.Forma prijímacej skúšky

Personal interview before the admission committee and test of the english language.Testy

Test of the english language.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Bank account: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Account name: Faculty of materials, metallurgy and recycling TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
Variable symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 10:11

Upozorniť na neaktuálne údaje