Správne právo

Študijný program správne právo, akreditovaný v študijnom odbore právo sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolvent je vedecky spôsobilý pracovať. Ovláda všetky vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy správneho práva. Je vedecky pripravený riešiť aj vedecké problémy spoločné viacerým právnym odvetviam, najmä verejného práva. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj správneho práva a hraničné problémy súvisiace s týmto právnym odvetvím. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Na základe takto získaných vedomostí je spôsobilý vykonávať úlohy súvisiace s postavením vedecko-pedagogického pracovníka.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.03.2021 - 15.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 31.10.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje