Stavebné inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Stavebné inžinierstvo
Študent absolvuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku.  Absolvent získa
vzdelanie v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a
praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Dokáže
prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov v oblasti stavebníctva, najmä pri
príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov
stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2016

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 22.06.2016

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  11.07.2016 - 12.08.2016

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  05.09.2016

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis
 • bakalársky diplom
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • originál ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku, výpis absolvovaných skúšok (uchádzači z inej ako SvF STU)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK1081800000007000359533
BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4

Pri platbe za elektronickú prihlášku (generovanú akademickým informačným systémom):

 • variabilný symbol:nedávajte 4, ako pri papierovej prihláške, ale systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,
 • do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 23.10.2015 11:24

Upozorniť na neaktuálne údaje