Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, akreditovaný v študijnom odbore medzinárodné vzťahy v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi magisterského študijného programu získavajú úplné vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie so zameraním na medzinárodné a európske právo a sú schopní používať minimálne jeden svetový jazyk v odbornej komunikácii. Absolvovanie magisterského študijného programu v odbore medzinárodných vzťahov a diplomacie je predpokladom pre výkon určitých povolaní v Slovenskej republike.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Právo | Paneurópska VŠĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.11.2021 - 28.02.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 29.11.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje