Inžinierstvo kvality produkcie

Philosophiae doctor in the integrated management systems handles the tasks associated with the introduction of quality management systems, environmental management systems and safety systems, production quality, performance and competence evaluation of materials, standardization. It uses the tools of integration in product life-cycle through the elements of the environment. Use software tools of analysis and evaluation of data the correct interpretation.Uplatnenie absolventov

Graduates are prepared to hold managerial positions in the integrated management systems in organizations of various types and sizes. It handles the tasks associated with the introduction of quality management systems, environmental management systems and safety systems, production quality, performance and competence evaluation of materials, standardization. It uses the tools of integration in product life-cycle through the elements of the environment. Use software tools of analysis and evaluation of data the correct interpretation.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- passing the test of english language,

- interview about the topic of subject.Doplňujúce informácie

Study program falls within the field of study: materials.

Doctoral studies in daily form lasts four years, the external form of 5 years. Podmienky pre zahraničných študentov

The basic condition for admission to study the filing, in which the applicant shall form and degree program of study (day/external). Foreign applicants for the course is take non the basis of cultural agreements or as self-payers. Studies can be completed in English.      Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- Graduate II.higher education degree,

- passing the test of english language,

- interview about the topic of subject.Forma prijímacej skúšky

- interview about the topic of subject.Testy

- passing the test of english language,  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 4800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Bank account: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Account name: Faculty of materials, metallurgy and recycling TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
Variable symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:59

Upozorniť na neaktuálne údaje