Environmentálna chémia

Graduates of Environmental Engineering field of study, Environmental Chemistry study programme, get basic theoretical and practical knowledge from selected chemical disciplines (general, inorganic, organic, analytical, physical chemistry, biochemistry, environmental chemistry, macromolecular chemistry, general toxicology). Furthermore, students acquire theoretical knowledge of the specifics of environmental samples from industrially loaded areas, basic information on waste, information on the way of sampling, processing and analysis of different nature samples, as well as basic knowledge of some industrial technologies and their waste treatment practice. Graduates gain knowledge and skills in using computer technology and its application in chemistry and improve their language skills. Study in the first (Bc) degree creates the prerequisites for continuing the study in the second (Ing) degree.Uplatnenie absolventov

Graduates will be able to identify chemicals, analyze the pollution status of environmental components and sources of risk factors entry into the environment. They find their use in environmental departments as ecologists in state administration and local self-government, as middle-level management in enterprises, as analysts in chemical, pharmaceutical and clinical laboratories in the position of qualified employee, which will be able independently provide laboratory analyzes, conduct an agenda, perform partial methodological work, participate practically and conceptually in environmental monitoring section.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- completed secondary school or vocational school graduates

- medical fitnessPodmienky pre zahraničných študentov

- completed secondary school or vocational school graduates

- medical fitness

- valid visasBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Account number: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Account name: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variable symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2020 14:57

Upozorniť na neaktuálne údaje