Ekonomika a manažment verejných služieb

Absolventi študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) získavajú univerzálne vzdelanie v oblasti ekonómie, manažmentu, marketingu, práva, cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií so zameraním na verejný sektor a na trhové a netrhové služby. Absolventi majú schopnosť vykonávať základné a stredné manažérske funkcie, poskytovať rôzne druhy (trhových a netrhových) služieb, sú pripravení vykonávať odborné a riadiace činnosti v orgánoch ústrednej a miestnej štátnej správy a orgánoch územnej (miestnej a regionálnej) samosprávy.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) získal

 • poznatky z ekonomickej teórie a hospodárskej politiky,
 • z oblasti právnych disciplín (najmä z občianskeho a podnikateľského práva),
 • marketingu, manažmentu služieb, politológie, komunikácie s verejnosťou,
 • zo svetového obchodu, účtovníctva, informatiky i štatistiky.

  Praktické schopnosti a zručnosti

  Absolvent študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) dokáže

  • vykonávať manažérske funkcie,
  • tvorivo pristupovať k riešeniu operatívnych a programových úloh,
  • posúdiť navrhované zmeny na základe platných zákonov
  • uplatňovať moderné metódy hodnotenia kvality a výkonnosti.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 31.08.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer – jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
Posledná aktualizácia: 08.03.2021 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje