Ekonomika a manažment verejnej správy

The study program builds on the knowledge and skills acquired in the bachelor's degree in the form of expanding the theoretical basis and by deepening practical skills. Characteristics of the graduate of the study program and knowledge he will acquire:

 • acquire an integrated system of knowledge of economic sciences, administrative science, legal and socio-political sciences,
 • masters the methods and techniques of national and regional analyses, the creation of programs and projects, the main methods of regional and spatial analysis and higher-level research and statistical methods,
 • masters the methods of designing and practical implementation of programs of economic and social development of regions, cities, and municipalities,
 • can solve practical problems in the competence of public administration in its material and territorial competence,
 • acquire knowledge of essential facts, principles and theories related to the functioning of public administration, especially territorial self-government and in relation to regional and urban development policy,
 • gain a quality overview of the economy, management, and finances of local government,
 • acquire knowledge of theoretical approaches and practical implementation of strategic, spatial, and territorial planning,
 • can use the acquired knowledge and skills to select appropriate instruments of economic and social policy and its financing,
 • speaks at least one foreign language very well and has a basic knowledge of another foreign language,
 • in the case of the culture management profile, a graduate masters the basic tools of management and marketing of culture and cultural policy from the perspective of public administration and cultural institutions.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studium • Podanie prihlášky na štúdium

  01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2030 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2030 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 11:18

Upozorniť na neaktuálne údaje