Ekonomika a manažment verejnej správy

The programme is designed to prepare students for professional and managerial positions in public agencies, governmental departments and administrative entities and non-profit organisations offering knowledge in economics, regional science and public administration. The Faculty offers degrees on: a) Bachelor level (three/four years of study); and b) Master level (another two/three years of study).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

no entrance examinationsBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

fulfillment of the legislative condition, filing the application within the specified timeKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Úhrada je možná prevodným príkazom na účet.
  • Fakulta akceptuje elektronnickú prihlášku cez https://eprihlaska.tuke.sk/alebo štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT). Povinné prílohy: doklad o zaplatení poplatku a životopis.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1360 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1360 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje