Biological Chemistry

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/bachelor-study-in-english/

 

 Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/

 

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

The recognition of the secondary education completed in another EU members state country of the third country is organized by the district office. The process of recognition is based on the comparison of the content and the range of the completed education of the applicant with the range of the education which is required based on the state educational program in Slovak republic.

The process of the recognition is begins by the day of the submission application of the recognition.

The application contains the name and the surname of the applicant, the permanent address of the applicant, the subject of the application, the name and the address of the recognized secondary school which provided the applicant with the diploma/confirmation of the completed studies.

The attachments of the application are:

- copy of the identity card/passport
- certified copy of the diploma/confirmation of the completed studies (apostil/super-legalization of the document)
- transcript of subjects and exams (transcript of records)
- verification of the authenticity of the signature and stamp of the school on the proof of completed education by the issuing authority competent to verify
- the confirmation of the payment of the administration fee (you cannot pay this fee before your application is submitted if you pay from abroad. For this reason you need to ask for the preparation of the payment. Payment application is part of the application for recognition therefore just fill in the application and send it and the Ministry will prepare the document for you).

All attached documents need to be translated into Slovak language.

The office will examine the application no later than 30 days from the day when the application is submitted. If anything is missing in the application the office will inform the applicant that the recognition procedure is postponed and will ask the applicant to bring/send the missing documents.

The office will decide no later than 2 months from the submission for the application whether:
- it accepts the application and thus will recognize the secondary education of the applicant
- it does not accept the application and thus will not recognize the secondary education of the applicant

The application needs to be sent on the following address:

Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
Slovak republic

The application needs to be submitted in Slovak language therefore please do not change the language of the application; just fill it in based on the information in the brackets. Please submit/send the application exactly in the form as you can see it in the next page, do not delete anything.

Please do not forget to send all required documents along with the application otherwise your application might be denied.

Several notes to the application form:

-       Please fill in all necessary information in Latin alphabet

-       In the list of the documents which you are attaching to the application circle only those you are attaching there; from the point number one the applicant from abroad usually send the translation of the original with apostille (option b) or translation of original document with superlegalization (option c) – this depends on the fact whether the country of your origin signed the Convention on Apostille of documents, please check it on the following web page: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

-       Since you are not in Slovakia you do not have the possibility to pay the administrative fee, you need to apply for the document through which it would be possible for you to pay the administrative fee, the text of the application can be found on the following page; please send this application along with the application for the recognition of yout education

-       Please be careful when filling in the address at which you ask the office to send the recognized document, it is the best to fill in this part with the capital letters

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní (application form)

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón +421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné uviesť 3 študijné programy. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi najneskôr do 15.04.2021. Doklad o zaplatení poplatku (podací lístok, kópiu prevodného príkazu) nalepte na 3. stranu prihlášky. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 15€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/ • Podanie prihlášky na štúdium

  15.01.2021 - 15.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2021 - 10.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 15 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2020 19:35

Upozorniť na neaktuálne údaje