Sústava študijných odborov

 

Počet: 48

Názov študijného odboru Kód Stupeň vzdelania Skupina študijných odborov
architektúra a urbanizmus 3507 R T V Technické vedy
bezpečnostné vedy 9205 P R T V Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo
biológia 1536 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
biotechnológie 2908 P R T V Technické vedy
doprava 3772 P R T V Technické vedy
drevárstvo 3331 P R T V Technické vedy
ekologické a environmentálne vedy 1610 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
ekonómia a manažment 6213 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
elektrotechnika 2675 P R T V Technické vedy
farmácia 5214 S V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
filológia 7320 P R T V Humanitné vedy
filozofia 6107 P R T V Humanitné vedy
fyzika 1160 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
geodézia a kartografia 3636 P R T V Technické vedy
historické vedy 7115 P R T V Humanitné vedy
chémia 1420 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
chemické inžinierstvo a technológie 2820 P R T V Technické vedy
informatika 2508 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
kybernetika 2647 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
lesníctvo 4219 P R T V Poľnohospodárske a veterinárske vedy
logopédia a liečebná pedagogika 7510 P R S T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
matematika 1113 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
mediálne a komunikačné štúdiá 7205 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
obrana a vojenstvo 9610 R T V Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo
ošetrovateľstvo 5602 P R T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
politické vedy 6718 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
poľnohospodárstvo a krajinárstvo 4190 P R T V Poľnohospodárske a veterinárske vedy
potravinárstvo 2940 P R T V Technické vedy
pôrodná asistencia 5609 P R T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
právo 6835 R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
priestorové plánovanie 3514 P R T V Technické vedy
psychológia 7701 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
sociálna práca 7761 P R T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
sociológia a sociálna antropológia 6115 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
stavebníctvo 3659 P R T V Technické vedy
strojárstvo 2381 P R T V Technické vedy
teológia 6171 P R S T V Humanitné vedy
učiteľstvo a pedagogické vedy 7605 P R S T V Vzdelávanie
umenie 8202 P R T V Umenie
vedy o športe 7418 P R T V Sociálne, ekonomické a právne vedy
vedy o umení a kultúre 8110 P R T V Humanitné vedy
vedy o Zemi 1217 P R T V Prírodné vedy, matematika a informatika
verejné zdravotníctvo 5607 P R T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
veterinárske lekárstvo 4318 P R S T V Poľnohospodárske a veterinárske vedy
všeobecné lekárstvo 5141 S V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
zdravotnícke vedy 5618 P R T V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2118 P R T V Technické vedy
zubné lekárstvo 5166 S V Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života

Exportovať

  • P vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske (profesijne orientované)
  • R vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
  • S vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé (spojený 1. a 2. stupeň štúdia)
  • T vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
  • V vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské

Zobraziť sústavu študijných odborov platných do 31.08.2019