Študijný odbor

Urgentná zdravotná starostlivosť

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť