Študijný odbor

Farmácia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

farmaceutické vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pharmacy

PDF opisu


Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor „Farmácia „ je štandardným študijným odborom na mnohých univerzitách so samostatnými farmaceutickými fakultami alebo lekárskymi fakultami v krajinách EU, USA, Kanady a i.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť