Študijný odbor

Všeobecné lekárstvo

Zobrazuje sa opis platný do 15.12.2002.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

GENERAL MEDICINE

PDF opisu


Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť