Informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie