Prehľad rozvojových projektov

Počet projektov: 207

Názov projektu Vysoká škola Priemerný počet bodov hodnotenia Stav
Certifikácia systému manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN EN ISO 9001 : 2016 TnUAD 0,0 Ukončený
Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI TnUAD 0,0 Financovaný
Napĺňanie dlhodobého zámeru TnUAD prostredníctvom zvyšovania kvality a prepojiteľnosti vzdelávania na prax TnUAD 0,0 Nefinancovaný
Otvorené vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 70,0 Ukončený
Rozvoj IT systémov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 61,5 Nefinancovaný
Rozvojový projekt na podporu internacionalizácie vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 0,0 Ukončený
Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite TnUAD 0,0 Financovaný
Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra TnUAD 0,0 Financovaný
Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe TnUAD 0,0 Nefinancovaný
Integrácia a rozvoj univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave TTU 93,0 Ukončený
Počet záznamov: 207 (9/21)

Filter

Filter