Prehľad rozvojových projektov

Počet projektov: 207

Názov projektu Vysoká škola Priemerný počet bodov hodnotenia Stav
Rozvoj IT systémov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 61,5 Nefinancovaný
Rozvoj informačných a e-technológií v kontexte dlhodobého zámeru SPU v Nitre SPU 0,0 Nefinancovaný
Rozvoj informačného systému Žilinskej univerzity s integráciou na nadriadené systémy ŽU 59,0 Nefinancovaný
Rozvoj e-learningového vzdelávania v študijných programoch (všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch) vyučovaných v anglickom jazyku na UVLF UVLF 0,0 Nefinancovaný
Rozvoj centrálneho informačného systému UVLF v Košiciach UVLF 37,0 Nefinancovaný
Rozvoj centier podporných služieb pre študentov na UCM UCM 0,0 Nefinancovaný
Rozvoj a úprava Akademického informačného systému Abakus v súvislosti so zmenami a integráciou v centrálnych informačných systémoch a s rezortným informačným systémom KU 60,5 Nefinancovaný
Rekonštrukcia budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave TTU 0,0 Nefinancovaný
Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie fakúlt a kampusu Mlynskej doliny pre vytvorenie spoločného špičkového centra technologického transferu IKT v Bratislave - Science Hills STU 0,0 Nefinancovaný
Príprava projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 0,0 Nefinancovaný
Počet záznamov: 207 (4/21)

Filter

Filter