Prehľad rozvojových projektov

Počet projektov: 214

Názov projektu Vysoká škola Priemerný počet bodov hodnotenia Stav
Zvýšenie efektívnosti fungovania Ekonomickej univerzity v Bratislave – elektronizácia procesov EU 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie efektívnosti riadenia UCM zavedením elektronických procesov UCM 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie kvality vzdelávacieho prostredia a medzinárodnej atraktivity štúdia na EU v Bratislave EU 0,0 Financovaný
Zvýšenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre prostredníctvom internacionalizácie (INTER-EDU) SPU 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe TnUAD 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie ochrany univerzitnej siete a nové procesné moduly univerzitných informačných systémov TTU 0,0 Nefinancovaný
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte (od konceptu k praxi) VŠMU 0,0 Ukončený
Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 0,0 Financovaný
Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UKF v Nitre UKF 0,0 Financovaný
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda prostredníctvom internacionalizácie UCM 0,0 Nefinancovaný
Počet záznamov: 214 (18/22)

Filter

Filter