Prehľad rozvojových projektov

Počet projektov: 227

Názov projektu Vysoká škola Priemerný počet bodov hodnotenia Stav
Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU KU 0,0 Ukončený
Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite UPJŠ 0,0 Ukončený
Rozvoj a úprava Akademického informačného systému Abakus v súvislosti so zmenami a integráciou v centrálnych informačných systémoch a s rezortným informačným systémom KU 60,5 Nefinancovaný
Rozvoj Centier excelentného výskumu inteligentných adaptívnych nosných systémov a alternatívnych zdrojov energie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach TUKE 0,0 Ukončený
Rozvoj centier podporných služieb pre študentov na UCM UCM 0,0 Nefinancovaný
Rozvoj centrálneho informačného systému UVLF v Košiciach UVLF 37,0 Nefinancovaný
Rozvoj digitalizácie, vybavenia laboratórií a implementácia IT inovácií v oblasti SMART technológií a kyberbezpečnosti pre rýchlu adaptáciu absolventov v praxi TUKE 0,0 Ukončený
Rozvoj e-learningového vzdelávania v študijných programoch (všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch) vyučovaných v anglickom jazyku na UVLF UVLF 0,0 Nefinancovaný
Rozvoj informačného systému Žilinskej univerzity s integráciou na nadriadené systémy ŽU 59,0 Nefinancovaný
Rozvoj informačných a e-technológií v kontexte dlhodobého zámeru SPU v Nitre SPU 0,0 Nefinancovaný
Počet záznamov: 227 (14/23)

Filter

Filter