Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2328

Názov projektu Škola Vedúci projektu
TOP Aplikácia nových technológii v malých sochárskych formách AU Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou UVLF doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
Aplikácia RFID pri sledovaní pohybu diplomových a bakalárskych prác v rámci univerzitného campusu. ŽU doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
Aplikácia technológií virtuálnej reality ako inovačného prostriedku pri výučbe formálnych metód TUKE Ing. Štefan Korečko, PhD.
Aplikácia technológií virtuálnej reality pri výuke handicapovaných osôb TUKE doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Aplikácia teoretických vedomostí pri výstavbe prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva za účelom zvýšenia záujmu v oblasti strojárstva TUKE prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Aplikácia výsledkov vedeckého výskumu v oblasti diferenčných rovníc do výučby - tvorba učebných materiálov TUKE doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 TUKE doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.
Aplikovaná geológia - nový štúdijný program II. stupňa VŠ štúdia UMB prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov PEVŠ prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Počet záznamov: 2328 (8/233)

Filter

Filter