Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Laboratórium Lekárskej elektroniky a Senzorových systémov s diaľkovým prístupom TUKE prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
Laboratórium lesníckych mechanizačných a automatizačných prostriedkov TU Z doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD.
Laboratórium na podporu pokročilých prostriedkov na návrh a realizáciu moderných smart elektronických systémov TUKE prof. Ing. Pavol Galajda, PhD.
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov STU prof. Milan Žalman, PhD.
TOP Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov. UPJŠ doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Laboratórne cvičenie a post-mileniálny študent: pedagogicky inteligentné technológie od prípravy na experiment po protokol. UK RNDr. Erik Szabó, PhD.
Laboratórne metódy výučby automatickej identifikácie a lokalizácie využívajúce rádiofrekvenčnú identifikačnú technológiu ŽU doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT (E-Lab) TUKE prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.
Latinsko-slovensko-poľská anatomická terminológia ako moderná lexikografická príručka v profesijnom vzdelávaní PU doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.
Latinský jazyk a antická civilizácia formou e-learningu ako podpora dištančného štúdia pre hispanistov PU doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD.
Počet záznamov: 1763 (72/177)

Filter

Filter