Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2328

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Aplikácia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní hudobnej teórie UKF doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Aplikácia inovácií poznatkov procesnej techniky vo výučbe konštrukčných predmetov STU doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Aplikácia inovácií v oblasti práškových materiálov vo výučbe procesnej techniky STU Ing. Oliver Macho, PhD.
TOP Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov UPJŠ doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. STU Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Aplikácia kooperačných a komunikačných nástrojov v e-learningových kurzoch pre učiteľov primárneho vzdelávania PU prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.
Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka ŽU Mgr. Eva Leláková, PhD.
Aplikácia matematického modelovania vo výučbe predmetu „Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika“ STU doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
TOP Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu vzťahu adolescentov k realizácii zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo voľnom čase UMB doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
Aplikácia moderných trendov v kvantitatívnych metódach vo výučbe finančných a manažérskych predmetov PU doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.
Počet záznamov: 2328 (7/233)

Filter

Filter