Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2329

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Inovácia výučby humanitných odborov s dôrazom na tvorivé a zážitkové metódy. PU Mgr. Eva Kušnírová, PhD.
Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia UVLF RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
Inovácia výučby literatúry v príprave študentov učiteľstva a prekladateľstva francúzskeho jazyka s dôrazom na rozvíjanie primárnych a sekundárnych jazykových kompetencií PU doc. Mgr. Ján Drengubiak, PhD.
Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie UVLF Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Inovácia výučby predmetov so zameraním na automatizáciu v reakcii na požiadavky priemyslu a služieb TUKE prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe. SPU prof. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Inovácia výučby predmetov so zameraním na svetelnú techniku TUKE prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU STU doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov TUKE doc. Ing. Milan Lacko, PhD.
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie STU RNDr. Martin Nehez, PhD.
Počet záznamov: 2329 (68/233)

Filter

Filter