Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
INTEGRÁCIA A SYSTEMATIZÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA, S PRIMÁRNOU ORIENTÁCIOU NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ, ZA ÚČELOM MODELOVANIA ADEKVÁTNEHO SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA EU doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Marketing miest a obcí - monografia s multimediálnou podporou EU Ing. Mária Hasprová, PhD.
Medzinárodná ekonómia - nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice). EU prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Metódy a princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia EU doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.
Modely marketingového rozhodovania EU prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
TOP Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch EU Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
Nasadenie multimediálnych výukových materiálov do procesu výučby manažérskych predmetov EU doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.
Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia EU PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Nové trendy v zefektívňovaní daňovej správy v rámci EÚ EU Ing. Katarína Vavrová, PhD.
Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania EU doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Počet záznamov: 1763 (4/177)

Filter

Filter