Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2492

Názov projektu Škola Vedúci projektu
TOP Využitie pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách KU RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Využitie programu Philosophy for Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov UMB doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Využitie simulátorovej medicíny vo výučbe vnútorného lekárstva UPJŠ doc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
Využitie technológií rozšírenej a virtuálnej reality vo výučbe predmetov zameraných na projektovanie výrobných a logistických systémov ŽU prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike ŽU prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Využitie údajov mobilnej siete v priestorových analýzach UK Mgr. Martin Šveda, PhD.
Využitie virtuálneho laboratória pri navrhovaní energeticky efektívnych budov. TUKE doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
Využitie výsledkov vedecko - výskumnej činnosti pri výučbe predmetov "Základy environmentalistiky" a "Environmentálne inžinierstvo" pomocou multimediálnych technológií TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.
Využitie XR (eXtended Reality) spektra pre tvorbu interaktívnych tréningov a edukačných hier vo vzdelávaní priemyselných inžinierov ŽU prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií v ošetrovateľskej starostlivosti KU PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
Počet záznamov: 2492 (233/250)

Filter

Filter