Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2328

Názov projektu Škola Vedúci projektu
(Ne)zelené listy z botaniky. Sinice, riasy, machorasty a huby UK doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.
3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby TU Z prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
360° realita v mediálnom priestore. VŠMU prof. Ľudovít Labík, ArtD.
3D modelovanie a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie a GIS v krajinárstve SPU doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí UJS prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD.
Adaptácia podnikového informačného systému pre podmienky masovej customizácie za účelom interaktívnej výučby v študijnom programe Riadenie výroby TUKE prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. STU Mgr. Martina Lipková, PhD.
Adaptácia výučbového procesu s využitím senzorických sietí a Internetu vecí UKF prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Adaptívna platforma pre rozvoj štatistickej gramotnosti UCM doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve TUKE prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Počet záznamov: 2328 (2/233)

Filter

Filter