Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Živá architektúra Východného Slovenska na prelome tisícročí TUKE prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Živočíchy v antropogénnom prostredí - vysokoškolská učebnica, e-learning UKF doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Život a voda - modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách UK doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.
Počet záznamov: 1763 (177/177)

Filter

Filter