Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
1. stupeň, D
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
1. stupeň, E
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici medzinárodné vzťahy
1. stupeň, D, Slovenský
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici medzinárodné vzťahy
1. stupeň, E
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici životné prostredie
1. stupeň, D, Slovenský
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
2. stupeň, D, Slovenský
1500 € 1500 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
2. stupeň, E
1500 € 1500 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici medzinárodné vzťahy
2. stupeň, D, Slovenský
1500 € 1500 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici medzinárodné vzťahy
2. stupeň, E
1500 € 1500 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
3. stupeň, D, Slovenský
3500 € 0 € 100 € 100 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
3. stupeň, E
3500 € 0 € 100 € 100 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.