Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 2

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 1.
cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol.,
externá
3.5
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem odbor zahraničnej vysokej školy maďarský jazyk
záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 1.
cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol.,
externá
2.5
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem odbor zahraničnej vysokej školy maďarský jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať