Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 2

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
logistika 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
Vysoká škola logistiky o.p.s. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
logistika 2.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
2
Vysoká škola logistiky o.p.s. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať