Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 212

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
manažment živočíšnej výroby 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
manažment živočíšnej výroby 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
manažment živočíšnej výroby 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
manažment živočíšnej výroby 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
medzinárodná ekonomika a rozvoj 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
molekulárna biológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
molekulárna biológia (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
obchodné podnikanie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
obchodné podnikanie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo anglický jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo anglický jazyk
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
ochrana rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
ochrana rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
poľnohospodárska technika (2014) 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
poľnohospodárska technika (2014) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
potraviny a technológie v gastronómii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2015) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky EÚ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky EÚ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky EÚ 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky EÚ 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
riadiace systémy vo výrobnej technike 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
riadiace systémy vo výrobnej technike 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
riadiace systémy vo výrobnej technike 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
riadiace systémy vo výrobnej technike 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
riadiace systémy vo výrobnej technike (2014) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
ekonómia a manažment slovenský jazyk

Stránka 3 z 5

Exportovať