Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 521

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
znalostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
zoológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia slovenský jazyk
zoológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Zoológia slovenský jazyk
zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Zoológia slovenský jazyk
zoológia a fyziológia živočíchov 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Biológia slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubná technika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zváranie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Výrobné technológie
zváranie a spájanie materiálov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Výrobné technológie slovenský jazyk anglický jazyk
zváranie, spájanie a povrchové úpravy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Výrobné technológie slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk anglický jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk anglický jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby slovenský jazyk
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby slovenský jazyk
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Ochrana a využívanie krajiny slovenský jazyk
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Ochrana a využívanie krajiny

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2018.


Stránka 130 z 131

Exportovať