Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 636

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
výtvarná edukácia (konverzný) 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
využívanie a ochrana zemských zdrojov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
využívanie a ochrana zemských zdrojov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie a ochrana zemských zdrojov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie a ochrana zemských zdrojov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

využívanie a ochrana zemských zdrojov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
výzbroj a technika ozbrojených síl 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

výzbroj a technika ozbrojených síl 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
výživa a hodnotenie kvality potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo anglický jazyk
výživa a hodnotenie kvality potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo slovenský jazyk
výživa a ochrana rastlín 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa a ochrana rastlín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa a ochrana zdravia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa ľudí 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa ľudí 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a krmivárstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
výživa zvierat a krmivárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa, kozmetika a ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo
výživa, kozmetika, ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo anglický jazyk
výživa, kozmetika, ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potravinárstvo slovenský jazyk
vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy
verejné zdravotníctvo
slovenský jazyk
vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy
verejné zdravotníctvo
slovenský jazyk
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 130 z 133

Exportovať