Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2018.

životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2022.

životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2022.

životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2022.

životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Stránka 130 z 130

Exportovať