Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 722

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor všeobecného lekárstva, MUDr.
denná
6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecné poľnohospodárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
všeobecné poľnohospodárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

všeobecné poľnohospodárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
všeobecné strojárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

všeobecné veterinárske lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor veterinárskeho lekárstva, MVDr.
denná
6
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
všeobecné veterinárske lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor veterinárskeho lekárstva, MVDr.
denná
6
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
všeobecný manažment 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
všeobecný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonómia a manažment anglický jazyk
všeobecný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
všeobecný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonómia a manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

všeobecný manažment 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
východoázijské jazyky a kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk japonský jazyk čínsky jazyk kórejský jazyk
východoázijské jazyky a kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk japonský jazyk čínsky jazyk kórejský jazyk
východoázijské štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk japonský jazyk čínsky jazyk kórejský jazyk
východoázijské štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk japonský jazyk čínsky jazyk kórejský jazyk
východoslovanské jazyky a kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia ruský jazyk slovenský jazyk ukrajinský jazyk bieloruský jazyk
vychovávateľstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

vychovávateľstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
výkonové elektronické systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika anglický jazyk
výkonové elektronické systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výkonové elektronické systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika slovenský jazyk
výkonové elektronické systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika anglický jazyk
výkonové elektronické systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika slovenský jazyk
výroba nábytku 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výrobná a environmentálna technika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
výrobná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výrobná technika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3.5
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výrobná technika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 2.
inžinier, Ing.
externá
2.5
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výrobná technika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výrobná technika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika a manažment výrobných procesov 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobná technika a manažment výrobných procesov 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
strojárstvo slovenský jazyk
výrobné procesy v elektronike 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

výrobné procesy v elektronike 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.


Stránka 130 z 135

Exportovať