Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záhradníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zahraničnoobchodné podnikanie 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záchranné služby 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záchranné služby 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
zakladanie a údržba športových plôch 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zakladanie a údržba športových plôch 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zasielateľstvo a logistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zbraňové systémy zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
denná
1
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zbraňové systémy zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
externá
1
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

zbraňové systémy, zbrane a ich časti 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zbraňové systémy, zbrane a ich časti 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zdravotnícke a diagnostické pomôcky I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zlievarenstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 128 z 130

Exportovať