Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 722

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach biológia slovenský jazyk
virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach biológia slovenský jazyk
virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

vizuálna komunikácia 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
vizuálna komunikácia 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
vizuálna komunikácia 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vodná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
vodná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
vodná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
vodná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vodná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
vodná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vodné stavby a vodné hospodárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
vodné stavby a vodné hospodárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
vodohospodárske inžinierstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo anglický jazyk
vodohospodárske inžinierstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
vodohospodárske inžinierstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo anglický jazyk
vodohospodárske inžinierstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

vojenské spojovacie a informačné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2014.

vojenské spojovacie a informačné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

vojenské spojovacie a informačné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

voľné výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
umenie slovenský jazyk

Stránka 128 z 135

Exportovať