Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

využívanie alternatívnych zdrojov energie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

využívanie alternatívnych zdrojov energie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
výzbroj a technika ozbrojených síl 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

výzbroj a technika ozbrojených síl 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa a hodnotenie kvality potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa a hodnotenie kvality potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa a ochrana rastlín 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa a ochrana rastlín 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa a ochrana rastlín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa a ochrana zdravia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa ľudí 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa ľudí 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a dietetika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa zvierat a krmivárstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa zvierat a krmivárstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

výživa zvierat a krmivárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

výživa, kozmetika a ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa, kozmetika, ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa, kozmetika, ochrana zdravia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vzťahy s médiami 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vzťahy s médiami 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
vzťahy s médiami 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
vzťahy s médiami 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Welding, joining and surface treatment (zváranie, spájanie a povrchové úpravy) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Stránka 127 z 130

Exportovať