Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 722

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo nemecký jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo nemecký jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
veterinárna biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach chémia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vinárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
vinárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

vinárstvo /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach biológia anglický jazyk
virológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach biológia anglický jazyk
virológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk

Stránka 127 z 135

Exportovať