Akreditované študijné programy

 

Počet: 5 393

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
zoológia a fyziológia živočíchov 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
zubná technika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zdravotnícke vedy slovenský jazyk
zubná technika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zdravotnícke vedy slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zváranie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárstvo
zváranie a spájanie materiálov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zváranie, spájanie a povrchové úpravy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk

Stránka 108 z 108

Exportovať