Akreditované študijné programy

 

Počet: 5 398

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
záhradná a krajinná architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk
záhradná a krajinná architektúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záhradná a krajinná architektúra 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
záhradníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záhradníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
záhradníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk
záhradníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záhradníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
záchranné služby 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
záchranné služby 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk
záchranné služby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
záchranné služby 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
záchranné služby 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
teológia slovenský jazyk
zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
zasielateľstvo a logistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk
zasielateľstvo a logistika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
zasielateľstvo a logistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
zbraňové systémy zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
denná
1
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zbraňové systémy, zbrane a ich časti 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zdravotnícke a diagnostické pomôcky I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zdravotnícke vedy slovenský jazyk
zlievarenstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
zlievarenstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
zlievarenstvo pre automobilový priemysel 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment anglický jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment slovenský jazyk

Stránka 107 z 108

Exportovať