maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30194
UIPŠ kód: 7332T07
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Fakulta stredoeurópskych štúdií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 19.10.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: PaT - Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 60.
Dátum rozhodnutia: 13.10.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-15427/37106:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum prevzatia: 19.10.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: PaT - Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum prevzatia: 01.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť