francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30010
UIPŠ kód: 7332R05
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 10.08.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: PaT - Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum prevzatia: 10.08.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2014
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: PaT - Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum prevzatia: 01.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť