aktuárstvo

Detail študijného programu

Kód: 24635
UIPŠ kód: 6258T06
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 27.07.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 10.08.2011
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2012
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 11.05.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-7616/20723:1-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 25.05.2012
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum právoplatnosti: 01.09.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť