životné prostredie

Detail študijného programu

Kód: 23410
UIPŠ kód: 1626R11
Vysoká škola: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.11.2007
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2018
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 61.
Dátum rozhodnutia: 02.12.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-19423/48471:7-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum prevzatia: 05.01.2012
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum prevzatia: 01.09.2018
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť