životné prostredie

Detail študijného programu

Kód: 183436
UIPŠ kód: 1626R11
Vysoká škola: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: ruský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 19.06.2018
Akreditácia do: 31.08.2022
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 22.06.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:47-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 105.
Dátum rozhodnutia: 22.06.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:47-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum prevzatia: 19.06.2018
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2022
Správa:
Sprievodný text:

Späť