administrácia vo verejnom zdravotníctve

Detail študijného programu

Kód: 106971
UIPŠ kód: 5607T05
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2.5
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do: 15.02.2024
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 15.02.2024
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18762/46562:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 28.02.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Študijný program: administrácia vo verejnom zdravotníctve
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Študijný program: administrácia vo verejnom zdravotníctve
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 15.02.2024
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum právoplatnosti: 15.02.2024
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Študijný program: administrácia vo verejnom zdravotníctve
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť