krajinné inžinierstvo

Detail študijného programu

Kód: 100916
UIPŠ kód: 4127T02
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.07.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 17.07.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-11024/33696:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 24.07.2014
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2016
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Študijný program: krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: krajinárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46411:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Študijný program: krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: krajinárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 02.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6825:4-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva - nezaslanie správy podľa § 83 ods. 8 a 9
Dátum právoplatnosti: 20.06.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 20.06.2019
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Študijný program: krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: krajinárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 17.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Študijný program: krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: krajinárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť