žurnalistika

Detail študijného programu

Kód: 100882
UIPŠ kód: 7222R00
Vysoká škola: Vysoká škola Danubius
Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 01.07.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.03.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-3597/8336:1-15A0

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.06.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-9966/30865:5-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 01.07.2014
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2017
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 08.03.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-3597/8336:1-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 23.03.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť