poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 100804
UIPŠ kód: 7332R10
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: poľský jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 31.01.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37895:8-15A0

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 74.
Dátum rozhodnutia: 15.01.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-764/1247:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT s ČO (nový ŠP)
Dátum právoplatnosti: 31.01.2014
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2017
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766/48252:15-14A0
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_s ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 96.
Dátum rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37895:8-15A0
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 28.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť