Vysoká škola manažmentu

Detašované pracovisko, Bratislava

 

Študijné programy

Profil pracoviska

Detašované pracovisko, Bratislava realizuje všetky študijné programy VŠM/CityU:

 • bakalárske štúdium v slovenskom jazyku (Bc)
 • magisterské štúdium v slovenskom jazyku (Mgr)
 • doktorandské štúdium (PhD)
 • rigorózne konanie (PhDr)

 • bakalárske štúdium v anglickom jazyku (americký titul: BSBA)
 • magisterské štúdium v anglickom jazyku (americký titul: MBA)

 • bakalárske duálne štúdium v anglickom jazyku (slovenský/americký titul: Bc/BSBA)
 • magisterské duálne štúdium v anglickom jazyku (slovenský/americký titul: Mgr/MBA)

Ostatné služby

Výhody a benefity:

 • americký a slovenský diplom
 • medzinárodný akademický zbor
 • medzinárodný kolektív študentov
 • vyučujúci so širokými skúsenosťami z praxe
 • online štúdium
 • prospechové, motivačné a športové štipendium
 • granty, sponzorské príspevky
 • možnosť tvorby vlastného študijného rozvrhu
 • študijný pobyt v USA v centrále City University of Seattle
 • Erasmus program
 • a oveľa viac

Prijímacie konanie

Podnikový manažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Podnikový manažmentMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2022
Termín skúšky:

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Branislav Zlocha (skarais@vsm.sk)
Posledná aktualizácia: 14.02.2020 13:13

Upozorniť na neaktuálne údaje